top of page

Vurdering

Der findes mange former for vurdering. Se nedenfor hvilke type vurderinger som VurderingsEkspert tilbyder. 

Vurdering af Georg Jensen
Skifteretsvurdering

En skifteretsvurdering med VurderingsEkspert er metodisk og effektiv, som medvirker til en let og overskuelig løsning for alle parter.

 

Hvis det ønskes i en skifteretsvurdering med eksempelvis flere arvinger, tilbyder VurderingsEkspert en mere udspecificeret vurdering med nummerering af effekter over en forudbestemt minimumsværdi, så boopgørelse kan foregå på en så let og hensigtsmæssig måde som muligt.​

Vurdering af figurer
Privat skifte

I indbovurdering ved privat skifte kan VurderingsEkspert påtage sig registrering, samt vurdering af dødsbo. Ligesom ved skifteretsvurderinger, kan der i indbovurdering ved privat skifte, udspecificeres hvor præcist og hvor lave beløb man ønsker registreret. Hvis intet ønske er fremstillet før en specifik indbovurdering, vil denne blive foretaget efter normal procedure.

 

I dødsboer ved både skifteret og privatskifte tilbyder VurderingsEkspert yderligere administration, samt forhandling med auktionshuse og andre salgskanaler, hvis effekter efterfølgende ønskes solgt.

Vurdering af antikke møbler
Salgsrådgivning

Man bør ved realisering af bedre indbo og kunst, alliere sig med en neutral ekspert. Om det drejer sig om en kunstvurdering af et enkelt maleri eller en hel kunstsamling, kan det gøre en stor forskel i hvilket land, samt hos hvem man sælger. Ligeledes er der nogle afdelinger af samme auktionshus som bedre kan betaler sig at sælge ved end andre. VurderingsEkspert kan her rådgive med:

 

  • Valg af det bedst egnede auktionshus/ salgskanal i ind- og udland.

  • Transport og forsikringsmuligheder.

  • Forhandling af salær ved salg på auktion.

  • Korrespondance mellem udenlandske salgskanaler og klienten.

Vurdering af malerier
Forsikringsvurdering

Det er altid en god ide at få vurderet, registreret samt foto dokumenteret sit indbo, så man står bedre sikret i tilfælde af tyveri, røveri, brand mm.

 

VurderingsEkspert tilbyder en unik service indenfor forsikringsvurdering, hvor alle effekter over en forudbestemt værdi bliver registreret, værdiansat, samt fotograferet. Klienten får uddelt to kopier, hvoraf den ene beholdes af klienten og den anden kan videregives til for eksempelvis klientens forsikringsselskab. VurderingsEkspert tilbyder også her gratis opbevaring.

 

Da priser på specielt antikviteter og kunst er meget skiftende og folks samlinger ændrer størrelse, er det en god ide at få sin indboforsikring reevalueret med jævne mellemrum. VurderingsEkspert tilbyder en rabatordning til alle klienter, som ønsker deres indbo reevalueret.

vurdering af design møble
Købsrådgivning

VurderingsEkspert tilbyder både rådgivning indenfor investering i kunst og antikviteter for firmaer og privatpersoner. Med den rette rådgivning kan der ved både køb og salg spares mange penge. Afhængig af klientens behov, budget og ønske om personlig involvering, tilbyder VurderingsEkspert en skræddersyet løsning i hver enkelt sag.

 

Firmaer som ønsker at udvide deres investeringsportefølje med kunst, skal her bemærke at kunst kan afskrives. Dvs. at et firma kan afskrive et kunstværk med op til 25% per år, ligesom et hvert andet driftsmiddel.

bottom of page